+48 883 766 053
kontakt@ubezpieczalnia-oc-ac.pl

Leasing

Oferty z 20 firm w 60 sekund! Ubezpieczenia OC AC NNW z kodami rabatowymi nawet do -20% taniej niż u agenta!

Leasing

Leasing jest to stosunek cywilnoprawny. Na podstawie którego leasingodawca – finansujący przekazuje leasingobiorcy – korzystającemu prawo do korzystania z określonej rzeczy, na czas określony w umowie, w zamian zobowiązuje się płacić raty leasingowe.


Wyróżnia się leasing bezpośredni – wtedy gdy umowę zawiera producent bezpośrednio z użytkownikiem.
Leasing pośredni czyli taki w którym uczestniczą więcej niż dwie strony. Prócz producenta i użytkownika jest jeszcze przedsiębiorstwo leasingowe, które pośredniczy w transakcji.


Leasing operacyjny polega na czasowym użytkowaniu dóbr inwestycyjnych. Czas użytkowania jest przeważnie krótszy niż normalne zużycie leasingowanej rzeczy. Korzystający może raty leasingowe wpisać w koszty uzyskania przychodu. Po zakończeniu umowy leasingowej leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu. Wartość tego przedmiotu leasingu jest z góry określona i w momencie zakupu powiększona o podatek Vat.


Leasing finansowy nazywany kapitałowym polega na oddaniu rzeczy w zamian za raty leasingowe. Finansujący jest właścicielem przedmiotu leasingu, amortyzuje go korzystający, przeniesienie tytułu własności można zagwarantować w umowie. Zawiera podobnie jak operacyjny klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.


Leasing zwrotny występuje gdy firma posiada środki trwałe, lecz nie posiada gotówki. Wtedy oddaje firmie leasingowej część majątku trwałego, dostając w zamian gotówkę, którą może wziąć w leasing. Dostaje w ten sposób zastrzyk gotówki.